Figurka św. Kinga

Ręcznie malowana

Numer katalogowy: 0109

Figurka św. Kinga

Święta Kinga, nazywana również Kunegunda urodziła się 5 marca 1234 roku w Ostrzyhomiu. Zmarła 1292 roku w Starym Sączu. Była węgierską królewną z dynastii Arpadów, księżną sandomierską i krakowską. W wieku 12 lat poślubiła ostatniego przedstawiciela małopolskiej linii Piastów- Bolesława V Wstydliwego. Przed biskupem krakowskim Janem Prandotą ślubowała swojemu mężowi, że pragnie zachować dozgonną czystość w małżeństwie. Wiążąc zgodę Bolesława na ślub dziewictwa Kingi, historycy nadali mu przydomek 'Wstydliwy'. W swojej działalności bardzo wspomagała swojego męża. Potrafiła łączyć troskę o kraj z głębokim życiem religijnym. Sprowadziła do Polski liczne zgromadzenia zakonne fundując im przyklasztorne kościoły. Wzięła także czynny udział w staraniach o kanonizację świętego Stanisława. Po śmierci męża wstępując do zakonu Klarysek, dokonując fundacji klasztoru klarysek w Starym Sączu. Według legendy, jako swoje wiano zażyczyła sobie jedynie jednego skarbu- soli, którą chciała podarować swojej przyszłej ojczyźnie. Wobec tego Król Węgier ofiarował jej najbogatszą kopalnię Siedmiogrodu. Otrzymując ją, wrzuciła do szybu kopalni swój pierścionek zaręczynowy, który odnalazł się w pierwszej bryle soli wykopanej w Polsce. Święta Kinga sprowadziła do Polski górników węgierskich, którzy odkryli w kraju złoża soli w Bochni i Wieliczce. Za jej przyczyną miały miejsce liczne łaski i cuda. W dniu 16 czerwca 1999 roku została kanonizowana przez Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Polski. Patronka m.in. Królestwa Polskiego i Litwy, diecezji tarnowskiej, Starego Sącza, polskich samorządowców, ubogich i górników solnych.

Wymiary

15 cm

Inne z kategorii Figurki